domingo, 15 de abril de 2012

LA B.S.O. DEL BOXEO: TOMORROWTomorrow, only tomorrow, sadio ambe tomorrow x 2

Sadio jon te i fe, Ousmane ko, ka bi fe,
ka bi fe, koniete ka le te sigi.

Sadio jon te i fe, malienw ko,
u bi fe ko, u bi fe, ko ni e te ko ulu te sigi,
mogo ma taa folo kanaa, saya ma son nene ma,
an sayakera nene balidi.

Tomorrow, only tomorrow, sadio ambe tomorrow x 2

Sadio jon te i fe, Fatoumata ko, ka bi fe,
ka bi fe, kono ete ka le te sigi.

Sadio jon te i fe, Ba-Oumou ko, ka bi fe,
ka bi fe, ko ni ete ka le te sigi.

Mogo ma taa folo kanaa, say mason nenema,
an mogo mataa folo kanaa, saya mason nenema,
an saya kera nenebali.

Tomorrow see you tomorrow, sadio see you tomorrow,
tomorrow only tomorrow, sadio ambe tomorrow.

-BSO ALÍ-


No hay comentarios:

Publicar un comentario